Duy nhất học tại Đại học Ryuka để nắm bắt được
“bản thân mà mình muốn trở thành”.

Trường có rất nhiều chương trình học đa dạng để nuôi dưỡng nhân tài, những người có thể dẫn đầu xã hội toàn cầu.
Ngoài ra, sau khi trải qua 4 năm học tại trường, với những bạn muốn tiếp tục học sâu hơn hay ôm ấp hoài bão với con đường trở thành một nhà nghiên cứu hay một nhà chuyên môn, đều có thể học chuyển tiếp lên cao học cũng thuộc khuôn viên trường.

Khoa thương mại

Ngành kinh doanh

Chú trọng vào lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp luôn có sự thay đổi liên tục, từ đó học các kiến thức về tổ chức,
nghiệp vụ hay về các chiến lược đó.
 Khóa học Quản lý bán lẻ ......Học về cơ cấu của ngành thương mại bán lẻ tiên tiến nhất
 Khóa học Chiến lược kinh doanh ......Nắm bắt lí thuyết và phương pháp để vận dụng được thế mạnh của doanh nghiệp.
 Khóa học Kế toán ......Trang bị những kiến thức sâu rộng về tài vụ, kế toán, ghi chép sổ sách.

Ngành Marketing

Chương trình học về cơ cấu marketing như “Cơ cấu để bán chạy”, “Phát triển sản phẩm”, “Xây dựng thị trường”…,
rèn luyện các kỹ năng để có thể đối ứng, tiếp cận với khách hàng như thế nào…
 Khóa học Marketing ......Nắm bắt rõ nhu cầu của người tiêu dùng và hoạt động của xã hội, học về cơ cấu để hàng hóa có thể bán chạy được.
 Khóa học Hệ thống lưu thông ......Lí giải rõ về dòng chảy của thị trường, trang bị năng lực ứng chiến tức thì.

Khoa kinh tế

Ngành kinh tế

Thông qua những nghiên cứu thực tế ở địa phương để học về hình thái nền kinh tế,
những điều không thể biết được nếu chỉ ngồi một chỗ ở bàn giấy.
 Khóa học Kinh tế hiện đại ......Hiểu rõ về nền kinh tế, nhắm đến mục tiêu là những nhà kinh tế có tầm nhìn toàn cầu.
 Khóa học Quy hoạch địa phương ......Trang bị những kỹ năng để có thể phát huy được năng lực xã hội ở địa phương.

Ngành Thông tin kinh tế

Hiểu rõ được từ khóa Thông tin với Kinh tế có quan hệ mật thiết với nhau trong sự vận động của nền kinh tế thực tại,
từ đó nắm bắt tình hình từ tầm nhìn theo nhiều nhánh của nền kinh tế tổng thể.
 Khóa học Thông tin kinh tế ......Đọc hiểu dữ liệu, nuôi dưỡng những kỹ năng có ích đối với sự vận động của nền kinh tế.
 Khóa học Hệ thống thông tin ......Trang bị và rèn luyện về kĩ thuật thông tin,
        
mài dũa năng lực để có thể phát triển trong nền kinh doanh IT ngày nay.

Khoa Con người và xã hội

Ngành Con người và xã hội

Để giải quyết các vấn đề trong xã hội như: Con người, hàng hóa, tiền tệ…,
thì cần phải trang bị cho mình khả năng giao tiếp và năng lực phân tích, nhìn nhận từ nhiều hướng.
 Khóa học Hệ thống xã hội ......Lí giải được về cấu tạo và hoạt động của xã hội ngày nay, giải quyết nhiều vấn đề khác nhau.
 Khóa học Văn hóa đời sống ......Học về những kiến thức trên diện rộng về nhu cầu Ăn – Mặc - Ở,
        
làm cho cuộc sống trở nên vui vẻ, sung túc.
 Khóa học Tâm lý ......Phân tích dịch vụ nhìn từ quan điểm tâm lý học, nuôi dưỡng nâng cao khả năng nhìn xa, phán đoán sâu sắc.

Ngành Du lịch

Rèn luyện những kỹ năng cơ bản và năng lực ứng dụng để có thể phát triển trong ngành du lịch, khách sạn, tổ chức tiệc cưới.
Nuôi dưỡng nhân tài để có thể cung cấp những dịch vụ mang lại nụ cười cho nhiều người.
 Khóa học Nghiệp vụ du lịch ......Trang bị những kiến thức, kỹ thuật, tinh thần hiếu khách để có thể làm việc được trong ngành du lịch.
 Khóa học Khách sạn/ Tổ chức tiệc cưới ......Nhắm đến mục tiêu là trở thành một chuyên gia thành đạt trong giới khách sạn,
          
tổ chức tiệc cưới.

Ngành Sức khỏe và con người

Học nhiều kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực về sức khỏe đang là nhu cầu cao tại
Nhật Bản ngày nay vì đang tiến dần đến một xã hội người cao tuổi.
Nâng cao năng lực để có thể phát triển trong các ngành có liên quan đến sức khỏe và thể thao.
 Khóa học Quản lý sức khỏe ......Trang bị phương pháp quản lý trong lĩnh vực Kinh doanh sức khỏe.
 Khóa học Sức khỏe thể thao ......Nuôi dưỡng nhân lực có thể truyền tải được niềm vui thích nâng cao sức khỏe thông qua các hoạt động
        
thể dục thể thao.

Ngay từ lúc đầu thành lập, sinh viên trường đã học được những kiến thức thực tiễn đã được vun đắp, vượt trên cả các trường đại học khác.

Học với hình thức nghiên cứu thực tế được thực hiện tại chính nơi hoạt động kinh doanh, giúp sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức về những đề tài hay lĩnh vực yêu thích của mình.